Insolvenční právo

  • sepis návrhů na oddlužení
  • zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
  • sepis návrhů na prohlášení konkursu
  • incidenční žaloby
  • komplexní poradenství podnikatelským subjektům v rámci insolvenčního řízení