Trestní právo

  • obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení včetně zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení
  • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování
  • zastupování poškozených, uplatnění nároků v adhezním řízení
  • uplatnění nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů.