Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Michaely Marešové Haškovcové, LL.M., zabývající se generální praxí, nabízí svým klientům právní služby ve všech oblastech práva České republiky i práva Evropské unie. Své služby poskytuje jak fyzickým, tak i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

JUDr. et Mgr. Michaela Marešová Haškovcová, LL.M. absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011. Po ukončení studia vykonávala právní praxi advokátního koncipienta v několika významných pražských advokátních kanceláří. V průběhu advokátní praxe koncipienta nasbírala své zkušenosti v oblasti generální praxe, zejména pak v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a práva rodinného.