Vymáhání pohledávek

  • komplexním vymáháním pohledávek
  • uplatněním pohledávek v insolvenčním řízení a v likvidaci