Občanské právo

  • právní poradenství v občanskoprávních věcech, provádění právních rozborů, porad a odborných konzultací
  • komplexní služby při převodu vlastnictví nemovitostí
  • sepis smluv a dalších listin
  • zastupování ve věcech náhrady škody
  • zastupování v oblasti dědického práva
  • ochrana lidských práv a svobod, a to jak v oblasti mediální, tak tiskové
  • řešení sousedských vztahů