Rodinné právo

  • komplexní právní služby týkající se rozvodu manželství (sporných i nesporných)
  • předmanželské smlouvy
  • zastupování ve sporech o placení výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
  • uplatňování statusových a rodičovských práv