Ústavní a správní právo

  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním
  • sepis podání správním orgánům
  • sepis ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem při porušení základních lidských práv a svobod
  • cizinecké a azylové právo – právní pomoc cizincům při získávání státního občanství